Избрани Новини

Продължават подобренията на материалната база в училища на община Петрич

Със защитени средства по европейски проекти бяха модернизирани базите на три училища

Още едно училище в община Петрич ще бъде с новоизграден физкултурен салон и така ще продължи процесът за обновяване, допълване и модернизиране на материалната база в сферата на образованието, както с общински, така и със средства от държавния бюджет. ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Петрич е в списъка на Министерството на младежта и спорта за финансиране на проект за изграждане на физкултурен салон. Учебното заведение е сред малкото без салон за спортуване на учениците. Проектът за физкултурен салон на икономическата гимназия в Петрич ще бъде адаптиран спрямо инфраструктурата на училището, след като бъдат направени необходимите проучвания. ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ очаква финансиране и по ОП „Региони в растеж“ за ремонт на сграден фонд, обновяване на вътрешна база, дворно място, достъпна среда за ученици с двигателни проблеми, изграждане на слънчева инсталация, ремонт на помещенията за практика.

До момента целево със средства от държавния бюджет бяха ремонтирани също физкултурен салон и околното пространство, санитарни помещения и покрив на корпуса за практически занимания на ПГМЕТ „Юрий Гагарин“, както и цялостна подмяна на отоплителната инсталация в училището.

Министерството на образованието отпусна средства за нова дограма, ремонт на санитарни възли и административен корпус в СУ „Антон Попов“, както и за нови класни стаи на Първо основно училище „Кочо Мавродиев“. За новата учебна 2020/2021 година ще бъде въведен в експлоатация и новият физкултурен салон на СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Първомай, който се изгради със средства по ОП „Развитие на селските райони“ по проектно предложение на Община Петрич, което получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 585 000 лв.

За последните години в община Петрич със защитени средства по европейски проекти бяха модернизирани базите на три училища – ПГ „Пейо Яворов“, СУ „Никола Вапцаров“, ОУ „Гоце Делчев“, както и на ДГ „Звънче“, филиал „Калина Малина“. Предстои също по спечелен от Общината проект да бъде изцяло ремонтиран дворът на ДГ „Слънце“, Петрич. През тази година бяха заложени средства за неотложен ремонт на ДГ „Детелина“ (90 000 лв.), ДГ „Иглика“, с.Кърналово (60 000лв.), също за обновяване на дворните пространства в детските градини на селата Генерал Тодоров и Марикостиново, текущ ремонт на детската градина в с.Ключ и енергийна ефективност на филиала на ДГ „Здравец“ в ж.к. „Самуил“.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)