Избрани Новини

Училища получават финансиране по национална програма на МОН

3 са в Кюстендилска област и 5 - в Благоевградска

Училища в областите Благоевград и Кюстендил ще получат финансиране за активно включване на родители в училищния живот. Това става по Националната програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ на Министерството на образованието и науката. Целта на програмата е насочена към изграждане на партньорство и взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. Водещото е желанието на родителите да се включат в училищния живот на децата им.
Целта на програмата е насочена към привличането на родителите в училищния живот на децата им за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положително им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.
Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител-учител-училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.
Допустими за кандидатстване бяха всички държавни и общински училища на територията на Република България, в които се обучават ученици в начален и/или в прогимназиален етап от степента на училищното образование (от I до IV клас и/или от V до VII клас).
В област Кюстендил финансиране ще получат училищата:

Природоматематическа гимназия "Проф.Емануил Димитров" - Кюстендил - 2 991,15
Основно училище "Христаки Павлович" - Дупница - 2 997,6 лв.

Сапарева баня - СУ "Хр.Ботев" - Сапарева баня - 2 984 лв.

В област Благоевград финансиране ще получат училищата:

Второ основно училище "Г.Делчев" - гр.Г.Делчев - 2 976,89

Средно училище "Никола Вапцаров" - гр.Хаджидимово - 2 822,1

СУ "Братя Иван и Петър Каназиреви" - Разлог - 3 000 лв.

4 основно училище "Д.Дебелянов" - Благоевград - 2 983 лв. и Пето СУ "Г.Измирлиев" - Благоевград - 3 000 лв.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден