Избрани Новини

Община Петрич получи право безвъзмездно да управлява обект "Античен град Хераклея Синтика“

Това ще разшири инструментариума за развитие на обекта

Министерският съвет днес взе решение за безвъзмездно предоставяне на Община Петрич за управление на археологическите структури на Археологически обект „Античен град Хераклея Синтика”. Решението на Министерския съвет е от изключителна важност за община Петрич и развитието на обекта. Правото на безвъзмездно управление на паметника на културата се предоставя съобразно регламентирана процедура по Закона за културното наследство. Още м. януари 2019 г. с Решение на Общинския съвет бе одобрено предоставяне на безвъзмездно управление на обекта и бе упълномощен кметът на общината да предприеме необходимите действия. След изготвени финансова обосновка, становище и оценка за съответствието със законодателството в областта на държавните помощи, както и актуването като държавна собственост на археологическите структури, министърът на културата одобри искането на кмета на община Петрич и на основание чл.12, ал.4, т.1 от ЗКН предложи на Министерския съвет да се предоставят за управление на община Петрич структурите на Археологически обект „Античен град Хераклея Синтика”. Това решение е особено ценно и необходимо поради възможността, която се дава в дългосрочен план - от 10 години, обектът да се стопанисва от Община Петрич по възможно най-добър и целесъобразен начин. Това ще разшири инструментариума за развитие на обекта, неговото популяризиране и подходящата му социализация. Всички инициативи на община Петрич, свързани с опазване и развитие на обекта, ще има възможност да се осъществят, а приходите от реализиране на стопанска дейност да остават в общината за подпомагане на обекта. Правото за безвъзмездно управление е и един от основните документи, които до този момент липсваха във връзка с мащабния инфраструктурен проект, с който община Петрич кандидатства за финансиране по ОПРР пред МРРБ.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)