Избрани Новини

Започна реконструкцията на част от пътя за античния град Хераклея Синтика

Участъкът е с дължина 543 м от комплекса на Ванга към археологическия обект

Този участък е с дължина 543 м от комплекса на Ванга в посока археологическия обект. Габаритът на пътното платно варира в зависимост от очертанията на съществуващия местен път и е до 4.0 м на места. Проектът предвижда да се изпълни необходимата основа, да се асфалтират 2 157 м2, да се положи хоризонтална маркировка, да се монтират необходимите пътни знаци. За изграждането на този участък са осигурени средства от капиталовите разходи на Община Петрич в размер на 240 000 с ДДС. Изпълнител на обекта е фирма „Пиринстройинженеринг” ЕАД. Така Община Петрич поетапно изгражда новата пътна инфраструктура към археологически обект Античен град Хераклея Синтика.

Отделно от бюджетните средства се подготвя проектно предложение, с което община Петрич да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ за развитие на културния туризъм. Предвижда се цялостна трайна реставрация и консервация на всички археологически структури, изключително необходима за тяхното запазване. Ще се възстановят и укрепят съществуващите архитектурни форми съобразно принципите на реставрацията. В проекта е заложено създаване на експозиция на открито, както и туристически информационен център с изложбени и презентационни зали. За социализацията и популяризирането на археологическия обект е предвидена и подходяща туристическа инфраструктура, включваща туристически пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, детски кътове и атракциони. Ще има паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Предвидено е изграждане на техническа инфраструктура - водопровод, канализация и електрификация. За популяризирането на обекта ще бъдат създадени дигитални и интерактивни експозиции и възстановки, които чрез възможностите на технологиите да ни пренесат 2000 години назад във времето. Проектното предложение на Община Петрич възлиза на близо 10 млн.лв.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)