Президентът Румен Радев беше посрещнат в Петрич (снимки)

Посети археологическия обект Античен град Хераклея Синтика

Президентът Румен Радев разговаря с кмета Димитър Бръчков и неговия екип в сградата на Община Петрич. На срещата бяха коментирани актуалните въпроси, свързани с местното самоуправление, добрите практики и бъдещите приоритети в различните сфери за екипа на кмета Димитър Бръчков. Румен Радев похвали обединението на двете общински болници в Петрич и Сандански, което е показало, че това е начин да се развива успешно здравеопазването на местно ниво.

Час по-късно президентът Румен Радев посети археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ в местността Рупите, където беше запознат от доц. д-р Людмил Вагалински с извършените до момента проучвания на терен. Президентът изрази мнение, че този обект е не само национално, но и световно богатство и поздрави кмета  Бръчков и ръководителя на проучванията доц. д-р Вагалински за направеното до момента. Румен Радев приветства усилията да бъде изградена и социалната инфраструктура към обекта и посъветва да се води по-агресивна реклама. „Това е уникален обект с огромен потенциал и добрият синхрон в работата ще доведе до още по-големи резултати. Държавата оказва подкрепа“, каза президентът Румен Радев.