Избрани Новини

Административен съд - Благоевград отложи делото за избора на ректор на ЮЗУ

Следващото заседание по делото е насрочено за 11.юни от 15:30 часа

Административен съд - Благоевград не даде ход на делото по оспорване на Решение по т. 2.2 и т. 4.2 от Протокол от проведено на 27.11.2019г. Общо събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" /за избор на ректор и за избор на Академичен съвет на висшето училище/. Съдът отложи делото поради неявяване в днешното съдебно заседание на заинтересованата страна по делото, ректорът на ЮЗУ проф. Борислав Юруков, и с оглед да не се наруши правото му на защита с участие в процеса. Проф.Юруков е несвоевременно призован с оглед разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Делото бе отложено и поради направено искане от жалбоподателите да се запознаят с приложените по делото доказателствени материали.
Следващото заседание по делото е насрочено за 11.юни от 15:30 часа.
Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)