Учебната година в ЮЗУ ще завърши успешно по график

Не се предвижда отлагане на предстоящите семестриални и държавни изпити

Днес в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе разширен ректорски съвет, на който присъстваха ректорът на университета проф. д-р Борислав Юруков, заместник-ректорите проф. д.изк. Йордан Гошев, доц. д-р Ицка Дерижан и доц. д-р Иванка Станкова, както и деканите на деветте факултета.
Основните въпроси, които бяха обсъдени на днешното заседание, са свързани с приключване  на учебната година в Югозападния университет „Неофит Рилски“, провеждането на семестриалните и държавните изпити, както и докторантското обучение, в условията на извънредно положение. На срещата бе отбелязана и високата активност на студентите в обучението от дистанция.
Всички присъстващи се обединиха около решението учебната година в Югозападния университет да завърши от дистанция, по вече утвърдения график. Това ще е възможно за по-голямата част от специалностите. За някои специалности като „Спорт“, „Кинезитерапия“, „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и др., които обективно изпитват затруднения в практическото обучение, ще се обсъждат и ще се търсят начини от страна на факултетите и в максимална полза за студентите, годината да завърши успешно. Не се предвижда отлагане на предстоящите семестриални и държавни изпити, което ще позволи на студентите да се дипломират.
Предстои днешните становища да бъдат утвърдени на предстоящите факултетни и академичен съвет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен