Избрани Новини

Обновяват Държавна агенция "Архиви“ - Благоевград

Община Благоевград е с одобрен проект на стойност 438 975,97 лв.

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. одобри подаденото от Община Благоевград проектно предложение по Процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ за енергийно обновяване на сградата на Държавна агенция „Архиви“ и изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 438 975,97 лв., след което ще стартира реалното изпълнение на проектните дейности.

Одобреният проект е с наименование „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви”, а общият бюджет е в размер на 438 975,97 лв. и представлява изцяло безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма.
Индикативният срок за изпълнение е 12 месеца.

В проекта се предвижда въвеждане на пакет от енергоспестяващи мерки - обновяване на фасадите, подмяна на дограмата, ремонт на общите части и санитарните помещения, подмяна на отоплителната инсталация и др., което ще доведе до намаляване на енергийното потребление и постигане на по-чиста околна среда в дългосрочен аспект.

Сградата на отдел „Държавен архив” е разположена в централната градска част на ул.„Арсений Костенцев“ № 2 в близост до вече санирани жилищни сгради, поради което реализацията на проекта ще има допълващ ефект за цялостната визия на Община Благоевград и превръщането й в привлекателно място за живот.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май