Избрани Новини

70 човека в Симитли ще получават топла храна по домовете си

Това е по програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г."

Община Симитли стартира целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя се финансира от Агенцията за социално подпомагане и ще обхване най-уязвимите лица в настоящата извънредна ситуация на пандемия от коронавирус на територията й. Отпуснатите средства са в размер на 6 699 лв.
Програмата ще се реализира в периода от 1 май до 19 юни 2020г., в рамките на 33 дни.
На 30.04.2020 г. година ще приключи осигуряването на топъл обяд за 70 нуждаещи се лица със средства от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г.. Така чрез новия проект услугата ще бъде продължена с цел в условията на извънредната ситуация заради COVID-19, свързана със социална и физическа изолация, да се осигури топла храна в домовете на 70 уязвими лица от следните целеви групи:
• Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина -  при подадени данни от РЗИ.
• Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната  
• Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Не се изисква подаване на документи, община Симитли ще използва всички възможности за подбор – информация от общинската база данни, данни на РЗИ Благоевград, данни от кметовете и кметските наместници по населени места, сигнали от граждани подадени по телефона.
Подборът на потребителите ще се извърши от специално назначена комисия от кмета на Община Симитли. С приоритет ще бъдат хората с ниски доходи под линията на бедност, които са поставени под задължителна карантина съгласно информацията от РЗИ. Лицата ще се проверяват и дали са включени в други общински програми и проекти за осигуряване на грижа, с цел да не се допуска получаване на еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници.
Храната ще се приготвя от Домашния социален патронаж всеки работен ден и ще се доставя чрез специализирани превозни средства на адреса на потребителя – „до врата“. За доставката ще се грижат екип от служители на Домашния социален патронаж при строго спазване на санитарно-хигиенните норми и противоепидемичните мерки.
В рамките на проекта се допуска и осигуряване на съпътстваща подкрепа на потребителите с техни лични средства. Тя ще се изразява в закупуване на други продукти от първа необходимост – храна, лекарства, почистващи средства, заплащане на сметки. По този начин няма да се налага уязвимите лица да напускат дома си, което в извънредната ситуация е от първостепенна важност особено за хората от селата.


Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден