Избрани Новини

С конкурс за есе приемат във Филологическия факултет на ЮЗУ

То трябва да бъде на български или на английски език

Филологическият факултет към Югозападния университет "Неофит Рилски" – Благоевград обявява конкурс за есе на български или на английски език.

Можете да изберете една от следните теми за конкурса на български език:

  1. "Пътуването, което ме очаква"
  2. "Думите – пътят към другите"
  3. "Моето писмо в бутилка"
  4. "Ако можете да предложите на световните лидери дадена книга, коя ще бъде тя и защо?"

Темите за конкурса на английски език са:

  1. "Knowledge is the antidote to fear (Ralph Waldo Emerson)"
  2. "Social distancing versus social solidarity"
  3. "The future of the Bulgarian language in the global world"
  4. "What lessons can be learned from the coronavirus crisis"

Изпращайте вашите текстове на имейл: konkurs2020@ abv.bg.

За участниците с най-добрите есета са предвидени насърчителни награди. При отлично представяне оценката от есето на български език може да послужи за прием в четири от специалностите на Филологическия факултет: 1) "Българска филология", 2) "Педагогика на обучението по български език и чужд език (с руски, турски, гръцки или китайски)", 3) "Английски език и етнология" и 4) "Славянски език (руски) и туризъм", а с оценката от есето на английски език може да бъдете приети в някоя от следните специалности: 1) "Английска филология", 2) "Английски език: превод и комуникации" и 3) "Приложна лингвистика" (с първи чужд език английски и втори чужд език - немски, френски, руски или гръцки - по избор на кандидат-студентите).

Краен срок за изпращане на есетата: 8.05.2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени до 18.05.2020 г.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)