Избрани Новини

Факултетът по изкуствата към ЮЗУ избира таланти чрез онлайн конкурс

Срок за изпращане на материалите - 29.05.2020 година

Факултетът по изкуствата към ЮЗУ „Неофит Рилски” избира таланти чрез онлайн конкурс. Участниците трябва да представят свои материали или изяви под формата на заснети с телефон, камера, фотоапарат, уебкамера и други технически средства.

Кандидатите трябва да се представят, като изпратят към своите материали следната информация – собствено име, бащино име, фамилия, град по местожителство, завършено средно образование / или дали предстои да се завърши през настоящата година/, къде е завършено средното образование/или къде ще се завърши, имейл, адрес и телефон за връзка.
Изпратените от кандидатите материали ще бъдат оценявани от комисии по съответните изкуства и науки за културата. а спечелилите първо, второ, трето място и поощрителни грамоти, ще могат да се запишат за учебната 2020/2021 година в съответната област на изкуствата или науките за културата, по които се провежда обучение във Факултета по изкуствата в Югозападен университет „Неофит Рилски“.
Срок за изпращане на материалите: 29.05.2020 година.
Видове материали, които да се изпратят за конкурса според областите на изкуствата:
Музика:
Две музикални изпълнения различни като жанр и характер.
Лица за контакт:
народно пеене / доц. д-р Бинка Добрева binkadob@abv.bg
инструмент – / Валери Димчев valeridimchev@gmail.com
поп и джаз – / Валери Пастармаджиев valstz@gmail.com
Специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"
Специалност "Мода"
Рисунка или серия от рисунки (до 5 бр.) на кандидатите, включващи (натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция - по избор), изпълнени с живописни или графични материали и техники; или модни скици (до 5 бр.) на тема: "Абитуриенти".
Лице за контакт:
проф. д-р Емил Куковemil_art@abv.bg
Културология
Есе /по зададена тема.
Рекламен клип за културен туризъм върху паметници на културното наследство или
рекламен клип за събитие от културния живот или културните индустрии.
Лице за контакт:
Гл. ас. д-р Димитрия Спасоваdimitria_@abv.bg
Телевизионно, театрално и киноизкуство
Актьоско майсторство – монолог, басня, откъс /по избор/, етюд или танц /по избор/
за специалностите
Филмова и ТВ режисура
Филмов и ТВ монтаж
Филмово и ТВ операторстово
Аудиовизуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии
по избор от предложените:
клип, филм, документално наблюдение, друг вид материл, 5 фотографии /от следните теми - природа, репортаж, портрет, архитектура/, сценарии
Лице за контакт:
Гл. ас. д-р Биляна Топалова bibata_1@abv.bgТоп Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов