Местни комисии обсъждаха превенцията на трафика на хора

Участваха специалисти от Благоевград, Бургас и Сливен

Днес в конферентната зала на Община Благоевград се проведе специализирано обучение на тема „Превенция на рисковото поведение и трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на децата”, част от партньорските инициативи между местните комисии за борба с трафика на хора в Благоевград, Бургас и Сливен, които имат за цел да се постигне по-висока ефективност на противодействие на престъплението трафик на хора и по-добър и дългосрочен ефект в изпълнението на държавната политика и стратегия в областта на борбата с трафика на хора.

Лектор на обучението беше д-р Весела Банова, клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология. Тя е дългогодишен експерт в областта на социалните политики и закрилата на деца в риск, утвърден специалист и разпознаваемо име както за професионалистите и експертите, така и за институциите.

На специализираното обучение присъстваха педагогически специалисти, социални работници от отдел "Закрила на детето" и социалните услуги към Община Благоевград, инспектори от „Детска педагогическа стая“, секретарят на МКБППМН.

Интернет и огромните възможности на мрежата крият предизвикателства пред съвременните подрастващи, някои от които са свързани с ранната сексуализация, рисково поведение при създаване на отношения онлайн и нерядко попадане в ситуация на злоупотреба и трафик на хора. В тази връзка цел на обучението беше да се постави фокус както върху особеностите на съвременните тийнейджъри, така и върху ефективните подходи на педагозите и психолозите в училище към тях. Също така беше презентирана методика за превенция и създаване на план за урок по темата за сексуалната експлоатация и ранната сексуализация на децата.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"