ВАС потвърди решението за законност на избора на ОбС-Благоевград

Решението на ВАС не подлежи на обжалване

С решение № 2002 от 7.02.2020 г. Върховният административен съд оставя в сила решението на Административен съд – Благоевград, с което се потвърждава Решение № 280-МИ/29.10.2019 г. на ОИК – Благоевград за обявяване на резултатите от произведените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници в община Благоевград.
И след решението на Административен съд – Благоевград, спора за избора на Общински съвет- Благоевград продължиха петима кандидат съветници. Касационни жалби бяха подадени от Велчо Танев,  Евелина Димитрова,  Красимира Стоименова и Йорданка Урдарска – кандидати за общински съветник от ПП БЗНС и Йордан Андонов – кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ.
В мотивите на потвърдителното решение върховните магистрати са отбелязали, че „Много подробно съдът е очертал границите на съдебния контрол и е счел, че следва да отговори на въпроса дали са налице закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателите за даден кандидат, партия или коалиция и дали същите са такива, които ако не бяха допуснати изборният резултат би бил различен. За неоснователни съдът е приел поддържаните в жалбите идентични възражения за недействителност на протоколите на СИК. Така постановеното съдебно решение на АС – Благоевград е правилно и не страда от твърдяните в касационните жалби пороци. При изключително подробно описана фактическа обстановка, съдът е достигнал до законосъобразни правни изводи.“
Решението на ВАС не подлежи на обжалване.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"