АС - Благоевград извърши преглед на изборните книжа в 5 СИК в Благоевград

То е по дело за оспорените резултати от изборите за общински съветници в община Благоевград

Административен съд - Благоевград извърши преглед на протоколите и черновите на протоколите на пет секционни избирателни комисии в община Благоевград. Чувалите с изборните книжа от посочените секционни избирателни комисии бяха отворени в съдебната зала в присъствието на оспорващите изборния резултат лица и техни представители и председателя на ОИК Благоевград Мартин Бусаров. Съдът остави без уважение направеното в заседанието по делото повторно искане на оспорващите изборния резултат за разпит на свидетели и повторно ръчно преброяване на бюлетините и огледа им.
Съдът счете за изяснено по същество делото и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.
Решение №280-МИ от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Благоевград, с което са обявени избраните за общински съветници в община Благоевград, се оспорва с осем жалби на кандидати за общински съветници в община Благоевград.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен