АС - Благоевград откри производство по оспорване истинността на протокол на ОИК Благоевград за избора на общински съветници

Проверката ще се извърши по дело, образувано по осем жалби на кандидати за общински съветници в община Благоевград

Административен съд – Благоевград даде ход на дело, образувано против решение №280-МИ от 29.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия Благоевград, с което са обявени избраните за общински съветници в община Благоевград. След като изслуша страните по делото съдът откри производство по оспорване истинността на протоколите на всички секционни комисии на територията на общината и протокола на ОИК Благоевград и допусна преглед на протоколите и черновите на протоколите на пет секционни избирателни комисии в община Благоевград (СИК № 34, № 4, № 20, № 55, № 75).
Съдът остави без уважение искането за разпит свидетели с мотива, че протоколите на СИК са официални документи и е недопустимо да се опровергават с гласни доказателства. Съдът не уважи направеното искане за повторно преброяване на недействителните и действителни бюлетини, позовавайки се на решение на Конституционния съд, според което съдът не може да се превърне в следваща изборна администрация като извършва повторно ръчно преброяване на всички бюлетини.
Решението на ОИК Благоевград, с което е обявен резултатът за избраните за общински съветници в община Благоевград, е оспорено в Административен съд – Благоевград с 8 жалби на участници в изборите за общински съветници в община Благоевград.
Следващото заседание по делото е насрочено за 18.11.2019 г. от 14.00 часа.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен