Избрани Новини

Мартин Бусаров: Предстои да бъде връчено писмо на Румен Томов

Има право на възражение в тридневен срок

Членовете на комисията на ОИК – Благоевград се събраха на заседание днес, за да оформят, одобрят и изпратят писмо до кмета на Благоевград Румен Томов във връзка с постъпилия сигнал, касаещ предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината.
"Ще му бъде връчено това писмо, за да тече законоустановеният 3-дневен срок, в който той може, ако желае, да отправи писмено възражение до нас. Едва след изтичане на този 3-дневен срок ще заседава ОИК", каза за Радио Благоевград председателят Мартин Бусаров.
Миналата седмица ОИК – Благоевград поиска официална информация от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за фактическото състояние на дружеството ЕТ „Румен Томов – АЛМА-ЕМ" и дали е подадено искане за заличаване и кога.
"Към дата 4.12. справката от Търговския регистър показва, че няма подадено заявление по съответния образец, с което се желае заличаването на търговеца от регистъра. Писмото от Общинския съвет също показва, че към 12.12. няма постъпило уведомление до Общинския съвет от г-н Томов, с което да ги е известил, че е започната тази процедура по прекратяване на дейността и заличаване на търговеца. Тези документи предстои да бъдат разгледани на заседание на ОИК", съобщи Мартин Бусаров.
Действията на комисията са резултат от подаден сигнал  от бившия кмет на община Благоевград Атанас Камбитов, според който Румен Томов не е изпълнил законовите процедури за заличаване на дружеството, на което е едноличен собственик в срок, въпреки че на 27.11. е сключил сделка за продажба на търговското си предприятие и е прехвърлил същото в полза на сина си.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)