Общински съвет- Благоевград и новоизбраният кмет инж.Румен Томов положиха клетва

На първото заседание не бе избран председател

Учредителната сесия на новоизбрания Общински съвет- Благоевград за мандат 2019-2023 г се проведе вчера от 10.00 часа в  зала „22 септември“. Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов откри с тържествено обръщение заседанието. Председателят на Общинската  избирателна комисия - Благоевград Мартин Бусаров обяви изборните резултати. Той съобщи, че  37 692-ма избиратели са упражнили правото си на глас на 27 октомври 2019 година за местна власт. 14 формации са получили право да имат свои депутати  в ОбС-Благоевград. 41-ма са новоизбраните общински съветници. Д-р Атанас Камбитов се  отказва от своето право да бъде общински съветник и на неговото място е избран Давид Петров. Бусаров обяви, че с вота на жителите на Благоевград за кмет на община Благоевград на втория тур на 3.11. с 18 639 гласа е избран инж.Румен Томов. Избрани са и кметове на 13 населени места. 

На първото заседание клетва положиха кметът на община Благоевград инж.Румен Томов, 41 избрани общински съветници и кметовете на 13 населени места в община Благоевград. Кметът инж.Румен Томов благодари за гласуваното доверие и пожела съвместна работа с Общинския съвет за изграждане на един нов облик на Благоевград, един работещ град с нова бизнес среда, един град, в който жителите да бъдат щастливи, че живеят в него.

Временно изпълняващият длъжността кмет на община Благоевград Иво Николов спази традицията при предаване на местната власт и с пожелание за здраве и сили връчи тържествено на кмета инж.Румен Томов символичния ключ на Благоевград.

Първото заседание на Общински съвет - Благоевград откри и ръководи най-възрастният съветник Христо Ковачки. Тайно гласуване за избор на председател на Общинския съвет се проведе на първото заседание. Предложени бяха двама кандидати: Рашко Динков от листата на Земеделски съюз „Ал.Стамболийски“ и лидерът на ПП “Партия на зелените“ Андон Тодоров. Комисия с председател Кирил Илиев проведе тайното гласуване по избора. Никой от двамата кандидати не събра необходимото мнозинство от 21 гласа и на двете гласувания.

По точка втора от дневния ред на първото заседание бе избрана 9-членна комисия за изработване на правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. За председател е  определен Кирил Илиев. Избрана е и 5-членна комисия, която да проведе подбор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд- Благоевград. За председател е избрана Мария Стойнева.

Следващото редовно заседание на Общинския съвет се свиква на 29.11. от 09.30 часа в заседателната зала при следния дневен ред: Избор на председател на ОбС-Благоевград.
Новоизбраният кмет на община Благоевград инж.Румен Томов в първия си работен ден проведе по график срещи със служители в общинската администрация.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"