Избрани Новини

Форум за социално предприемачество показва добри практики в Благоевград

Срещата е в Югозападния университет

Министерството на труда и социалната политика и Националният съюз на трудово-производителните кооперации, в партньорство с ЮЗУ „Неофит Рилски“, провеждат "Втори регионален форум за социално предприемчество" в Благоевград.

Събитието започва днес в Голяма конферентна зала на ЮЗУ

ПРОГРАМА:

10:00 – 12:00 часа – Откриване на  форума и провеждане на кръгла маса на тема: „Общество в подкрепа на социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото. Регионални аспекти и предизвикателства“;

12:00 – 12:30 часа - Представяне на продукти на социални предприемачи от региона;

13:30 – 15:30 часа - Научно-практическа конференция: „Социално предприемачество и устойчиво развитие на местните общности“

Ежегодно НС на ТПК и Министерството на труда и социалната политика в съответствие на Плана за действие по социална икономика 2016 – 2017 г. на Министерския съвет, организират Регионален форум за социално предприемачество. Първото му издание през 2018 г. се проведе в градовете Варна, Благоевград и София.

Целта на форума е повишаване осведомеността на заинтересованите страни и обществеността относно същността и функционирането на социалната и солидарна икономика, създаване на партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалното предприемачество.

Инициативата обхваща конференции и кръгли маси. Представят се актуалните политики, тенденции за развитие, научни достижения и добри практики в областта на социалното предприемачество.

Сред участниците са представители на община Благоевград, регионалните представителства на държавните институции, ангажирани с провеждането на държавната политика за развитие на социалното предприемачество, социални предприятия, представители на научните среди и местната общност.

Представянето на продукти на социални предприемачи от региона е проява, предоставяща възможност на социалните предприятия да демонстрират своите възможности, а местната общност да се запознае с техните достижения.

Регионалните форуми за социално предприемачество са средство да се достигне до социалните предприятия, които предоставят локално своите продукти или услуги. Популяризирането на тяхната дейност в района, в който те оперират мултиплицира положителните резултати от форума чрез насърчаване на съпричастност в местната общност.

Участници в кръглата маса:

д-р Султанка Петрова – зам.-министър на труда и социалната политика

Петър Начев, директор дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, МТСП

Христина Шопова - заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности на община Благоевград

Ст. Баласопулов – председател на Националния съюз на трудово-производителните организации.

д-р Теодора Тодорова - началник отдел „Социална икономика и социална отговорност“, МТСП

доц. д-р Валентин Василев – омбудсман на община Благоевград

Симеон Китанов - председател на Регионална стопанска камара – Благоевград

Ромео Шатев - председател на търговско-промишлена палата – Благоевград

Димитър Марчев - председател на КТ „Подкрепа“ – Благоевград

Силвия Христова – председател на КНСБ - Благоевград

Любица Томанова – представител на Национално сдружение на общините Благоевград

Илиан Георгиев – директор на Териториално поделение на НОИ - Благоевград

проф. д. н. к. Васил Марков - Югозападен университет „Неофит Рилски“

проф. д-р Йордан Гошев - Югозападен университет „Неофит Рилски“

проф. д-р Емил Куков – Югозападен университет „Неофит Рилски“

проф. Париз Паризов - Югозападен университет „Неофит Рилски“

гл.ас. Мария Онтева - Югозападен университет „Неофит Рилски“

ас.Елена Благова- Югозападен университет „Неофит Рилски“

д-р инж. Благойка Кадийска- Югозападен университет „Неофит Рилски“

Георги Башлиев - председател на ОС на ТПК и ТПКИ „Ат. Тешовски“ гр.Гоце Делчев

Илия Петров - председател на ТПК „Нов Свят“

Соня Малашевска - представител Асоциация на родители на деца с епилепсия

  1. Ива Поповска – регионален представител на Асоциация на родители на деца с епилепсия
  2. Румяна Гълъбова – представител на Регионален съюз на инвалидите
  3. Борислав Лазаров – председател на регионална организация на слепи-Благоевград
    1. Захари Хаджийски – Общинска банка


Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден