Дългогодишен проблем на жителите на "Грамада“ беше решен

Изградени са тротоарни участъци

Тротоарни участъци с обща площ близо 1000 кв.м вече са изградени в квартал „Грамада“ - Благоевград. Те са по продължение на част от улиците „Зеленка“ и „Евтим Драганов“. Поставени са тротоарни плочки и бордюри.
С изграждането на тротоарните настилки вече е решен един дългогодишен проблем за жителите на квартал „Грамада“. Местата, на които са изградени тротоарните участъци са ключови, тъй като  са разположени на един от входовете на града.
В Бюджет 2019 на Община Благоевград са заложени 510 000 лева за изпълнение на предложенията.
Предстои да бъдат изпълнени стотици предложения, сред които изграждане на улична инфраструктура, на детски и спортни площадки, облагородяване на пространства и други.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"