Избрани Новини

Ще изграждат подлез при кв. "Грамада“ в Благоевград

Заложеният срок за изпълнение на проекта е до 36 месеца

Общинските съветници подкрепиха предложение на кмета на община Благоевград д-р Атанас Камбитов за изграждане на подлез към кв. „Грамада“, който ще свързва района с останалата част от града. Дейностите ще бъдат извършени по проектно предложение “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. на МРРБ. С изграждането на подлеза ще  бъде решен един от основните от проблемите, които стоят пред жителите на квартал „Грамада“ от 1954 година насам. Към този момент връзката се осъществява чрез жп прелез, през който освен автомобили, преминават и пешеходци. Заложеният срок за изпълнение на проекта, съгласно одобрената Инвестиционна програма на Община Благоевград, е до 36 месеца, като общата стойност на бюджета е до 4 321 000.00 (четири милиона триста двадесет и една хиляди) лева.Освен това общинските съветница дадоха „зелена светлина“ Община Благоевград да инвестира в изграждане на електронна транспортна система за управление на масовия обществен транспорт в Благоевград, която цели да подобри градската мобилност, да повиши безопасността в пътния трафик, да подпомогне ефикасността в използването на съществуващата инфраструктура и да допринесе за намаляване на екологичното замърсяване чрез контролиране на автобусния трафик и трафик обема.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден