Избрани Новини

СЮЗО представи в Благоевград проект "Моето хоби е моя професия"

Целта е предоставяне на услуги за интернет бизнеси

Екипът на Сдружение на Югозападните общини представи днес в Благоевград проект "Моето хоби е моя професия – предоставяне на услуги за интернет бизнеси", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура „Развитие на социалното предприемачество“.
По проекта ще бъдат разкрити двадесет нови работни места за хора с увреждания, продължително безработни лица и безработни младежи, като предприятието, в което ще бъдат заети, ще предоставя услуги за интернет бизнеси – писане на текстове за фирмени сайтове, направа на общи условия за електронни магазини, описания на продукти и услуги, създаване на текстове за блогове, писане на търговски съобщения и обяви и т.н. Услугите ще бъдат предлагани и управлявани посредством разработена интернет платформа.
Предвидени са мотивационни обучения, психологическо подпомагане на целевите групи, обучение за придобиване на дигитална компетентност преди включването в реална заетост.
За да се популяризира социалната икономика, ще бъде проведен регионален форум и изложение на социални предприемачи.
По време на работната среща беше представена и дейността на Мрежа за социално предприемачество в Югозападна България, на която СЮЗО е координатор и конкретни предложения за създаване на условия за развитие на социалното предприемачество – в контекста на реализираните политики и създаване на нормативна рамка.
Участие в срещата взеха представители на бизнеса в областта на информационните технологии, общини, представители на различни институции, медии.

Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)