17 безработни в неравностойно положение назначиха в Сандански

До края на март ще бъде осигурена работа на още 11 човека

Кметът на община Сандански – Кирил Котев назначи от началото на седмицата за срок от две години 17 безработни лица  в неравностойно положение.
Трудоустроените с право на работа получават възможност да изпълняват задълженията си в изпълнение на проект „Обучение за заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Трудовите им задължения, които ще изпълняват в град Сандански и по населените места на общината, са изцяло съобразени с тяхното здравословно състояние. Очаква се до края на месец март да бъде осигурена работа на още 11 човека в неравностойно положение, с което общия брой на назначените ще стигне до 64 човека.
Проектът „Обучение за заетост“ създава възможности и подкрепа на безработните лица в неравностойно положение за прилагане на подходящи стимули за тяхното включване към пазара на труда.
Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия