Двадесет безработни с увреждания бяха назначени в Банско

Назначението е за срок от две години по проект "Обучение и заетост”

Двадесет неактивни и безработни лица бяха назначени в Банско за срок от две години по проект „Обучение и заетост”. Местната администрация е с одобрена кандидатура по програмата, изпълнявана от Агенцията по заетостта.
Одобрените кандидати са хора с трайни увреждания, на възраст над 29 годишна възраст, като за период от 2 години те ще изпълняват длъжността „портиери” на пълен работен ден в обществените сгради и институции в планинската община.

В първия им работен ден кметът Георги Икономов се срещна с тях, за да ги поздрави и окуражи.

„От години работим целенасочено и в тясна връзка с Агенцията по заетостта по програмите, насочени към хората в неравностойно положение. Използваме всяка възможност и всяка програма, която би дала възможност за заетост и създаване на полезни трудови навици, както и на трудово възнаграждение за най-слабата част от българското общество. Проект „Обучение и заетост” има за цел повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица и в частност на продължително безработните, което да им даде възможност за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда. В случая ангажираме 20 безработни с увреждания, като по този начин се надяваме да се почувстват по-пълноценни и интегрирани” коментира градоначалникът.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен