18 безработни младежи започват работа в Община Гоце Делчев

Това е по проект "Нова възможност за младежка заетост“

18 безработни младежи ще започнат работа в Община Гоце Делчев по проект „Нова възможност за младежка заетост“, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Програмата осигурява на младите хора стажуване в рамките на 6 месеца. Кандидатите за свободните работни места могат да подават своите заявления за участие в програмата в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Гоце Делчев.
Условието към кандидатите е да са на възраст до 29 год., да имат завършено висше образование /минимум бакалавър/ и да не са работили преди това по специалността.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"