Избрани Новини

Община Разлог отчете успешно приключен проект

Той е за обновяване на две училища

Днес в град Разлог се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0027-C02.
Община Разлог успешно приключва изпълнението на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в две сгради на образователната инфраструктура - СУ „Братя Каназиреви“ град Разлог и ОУ „Никола Парапунов“ – гр. Разлог”.
На събитието присъстваха г-жа Попадийна – директор на СУ „Братя Каназиреви“ и г-жа Пелтегова – директор на ОУ „Никола Парапунов“, които изразиха благодарност и подкрепа към успешно реализирания проект. „В стаите е топло и уютно, а подобрената фасадата на училището буди възхищение“ – допълни г-жа Попадийна.
Проектът осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в двете общински училища, след като бяха приложени пакет от мерки, които гарантирано да доведат до намаляване на енергопотреблението, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, работната среда в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)