Избрани Новини

Община Разлог успешно обнови две училища

На 18 януари от 11.30 часа ще се проведе заключителна конференция

На 18 януари 2019 г. (петък) от 11.30 часа в Разлог, залата на Общински съвет - Разлог ще се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог – сгради на образователната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0027-C02.
Община Разлог успешно приключва изпълнението на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в две сгради на образователната инфраструктура - СУ „Братя Каназиреви“ град Разлог и ОУ „Никола Парапунов“ – гр. Разлог”. Проектът стартира на 01.09.2016г. с подписването на Договор за финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта е 1 746 389,48 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 1 473 297,82 лева, националното съфинансиране е 259 993,73 лева, собственото съфинансиране е 13 097,93 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в двете общински училища, след като бяха приложени пакет от мерки, които гарантирано да доведат до намаляване на енергопотреблението, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, работната среда в съответствие с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес.
Изпълнението на проекта допринася за:
- Достигане на по-висок клас на енергопотребление в СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог;
- Намаляване на разходите за енергия на СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог;
- По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог;
- Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите на СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в град Разлог и ОУ "Никола Парапунов" в град Разлог;
- Запазване на традиционните функции на град Разлог - свързани с предлагане на качествено образование за местното население;
- Повишаване комфорта на ученици и учители, както и подобряване на образователния процес.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден