Избрани Новини

Община Разлог е в топ 10 на общините в България

Тя е с много добри показатели за финансова устойчивост и ефективност за 2018 г.

Община Разлог е в топ 10 на общините в България по показатели за финансова устойчивост и ефективност за 2018 година.

На общественото обсъждане на проекта на бюджета на община Разлог за 2019 година за поредна година стана ясно, че през 2018г. община Разлог е с много добри показатели за финансова устойчивост и ефективност.

Тя е в топ 10 на общините в България по отношение на основния показател „Бюджетно салдо спрямо общите постъпления“. Това е добра атестация за водената ефективна политика от страна на общината.

Община Разлог не предвижда увеличение на данък сгради и основните такси по Закона за местните данъци и такси на фона на общото увеличение.

За поредна година бюджетът е реалистичен и съобразен с добрите практики по отношение приходи и разходи, както този през 2018г. Приходите през настоящата 2019 година са планирани на база прогнозите на дирекция „Местни данъци и такси“, изготвени след анализ на събраните през 2018г. приходи и задължения по декларираните от гражданите обстоятелства. Очаква се данъчните приходи да бъдат 1 957 000 лв. или 2 % повече от събраните през предходната 2018г. Същото процентно увеличение се предвижда и за неданъчните приходи, които са в размер на 3 751 000лв.

Със Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. приходите за делегираните от държавата дейности са увеличени с 16 %, като стойността им е 11 334 807 лв. При планирането на приходната част на бюджета основният показател, от който се е водила общинската администрация, е приходите да бъдат изпълними и с тях да могат да бъдат осигурени всички дейности, които общината следва да изпълнява, без увеличение на данъчната тежест за населението.

Община Разлог за поредна година не предвижда увеличение на данък сгради и основните такси по Закона за местните данъци и такси на фона на общото увеличение. И през 2019г. ще се работи усилено за събиране на задълженията от нередовните платци, за да не допускаме увеличение и да не наказваме редовните платци.

Разходната част на бюджета е планирана в пълно съответствие с приходната. Обмислено е увеличение на разходите за работни заплати, като в делегираните от държавата дейности – училища и детски градини то е 34%, а за бюджетните организации от социалната сфера същото е в размер на 10 %. Разходите за издръжка ще нараснат с 23 %, като следва да покрият увеличението на разходите за горива, храна и енергия.

Значително увеличение има и в инвестиционната програма на община Разлог. Отново приоритет за общината са социалните грижи, образованието и инфраструктурата. През настоящата година ще бъдат инвестирани значителни по обем средства в пътната инфраструктура, в образованието и МБАЛ – Разлог. За ремонт на улици в прилежащите населени места /без град Разлог/ ще бъдат вложени 892 000лв., като общо средствата за ремонт на обществената пътна мрежа са 6 320 000 лв. В град Разлог ще бъдат преасфалтирани и ремонтирани улиците „Изворите“, „Рила“, „Христо Ботев“, „Стара планина“ и част от ул. „Тодор Александров“, като се предвижда изграждането на кръгови кръстовища в две невралгични кръстовища: при МБАЛ – Разлог и кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Ал. Стамболийски“. Общата стойност на разходите предвидени в инвестиционната програма е 11 588 473 лв.

Проектът на бюджета на община Разлог за 2019 година е публикуван на интернет страницата на общината и всеки гражданин може да се запознае в детайли с него.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден