Служители на НП "Пирин" участваха в противопожарно обучение

На територията на парк няма регистрирани горски пожари тази година

На територията на Национален парк „Пирин“ няма регистрирани горски пожари за 2018 година.
В края на пожароопасния сезон на територията на Национален парк „Пирин“ се проведе пожаро-техническо занятие „Гасене на горски пожар и осигуряване на необходимите водни количества чрез верижно водоснабдяване от помпа в помпа“.
В обучението, което се проведе днес, се включиха служители на Национален парк „Пирин“, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението и доброволци.
Участниците в практическото занимание проиграха ситуация, след подаден сигнал за пожар от системата за ранно откриване и оповестяване на горски пожари на територията на ПУ ”Вихрен".
Целта на заниманието беше проверка на взаимодействието и координацията между институциите при гасене на горски пожар, уменията и готовността за реагиране на отделните гасачески групи при необходимост.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен