Тактическо учение провеждат за гасене на горски пожар

То ще е на територията на Национален парк "Пирин“ в община Банско

Днес на територията на Национален парк „Пирин“ в община Банско ще се проведе пожаро-тактическо учение със сили и средства на всички структурни звена на  РДПБЗН – Благоевград и другите съставни части на ЕСС от област Благоевград – Национален парк „Пирин“, доброволци от доброволното формирование към община Банско, РУ Банско при ОДМВР – Благоеврад и ФСМП – Банско, на тема „Ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар на територията на oбщина Банско, област Благоевград”.

Основна цел на учението ще бъде да се провери степента на подготовка на участниците по утвърждаване на знанията и придобиване на нови такива по организиране и ръководство на силите и средствата, проверка на възможностите на противопожарната техника, както и подобряване на взаимодействието с частите на Единната спасителна система и щаба за изпълнение на плана на РДПБЗН - Благоевград за действие при извънредни ситуации.

Не на последно място ще бъде направена проверка на работата на щаба за спазване на изготвени от работна група при РДПБЗН – Благоевград „Правила за организация и ред за работа на оперативния щаб при ликвидирането на горски пожари“.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"