Пожаро-тактическо учение за гасене на горски пожар провеждат в Стара Кресна

Участват със сили и средства всички структурни звена на РДПБЗН – Благоевград

Днес в землището на с.Стара Кресна, община Кресна, ще се проведе пожаро-тактическо учение със сили и средства на всички структурни звена на РДПБЗН – Благоевград и другите съставни части на ЕСС от област Благоевград - ДГС "Кресна", доброволци от доброволното формирование към община Кресна, РУ Сандански при ОДМВР - Благоеврад, както и ФСМП - Кресна, на тема „Ограничаване и ликвидиране на последствията от възникнал горски пожар на територията на oбщина Кресна, област Благоевград”.
Основна цел на учението ще бъде да се провери степента на подготовка на ръководителите на участъци, на ръководителя на място (РМ) и ръководителя на оперативния щаб, както и на длъжностните лица от оперативния щаб (ОЩ) на РДПБЗН – Благоевград, по организиране и ръководство на силите и средствата, да се проверят възможностите на противопожарната техника, както и да се подобри взаимодействието с частите на Единната спасителна система и щаба за изпълнение на плана на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Благоевград за действие при извънредни ситуации бедствия, пожари и кризи.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен