Избрани Новини

Кметът на Белица участва в Годишна среща на местните власти

Тя бе организирана от Националното сдружение на общините в България

Кметът на община Белица участва в Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България

В курорта Албена от от 1 до 3 октомври се провежда 13-ата Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България, което тази година празнува и своя 20-ти юбилей.
Форума дискутира актуални проблеми и предизвикателства пред българските общини - възможностите на общините за привличане на инвеститори чрез развитие на индустриална инфраструктура; актуални аспекти в работата на общинските съвети и секретарите на общини; опазването на обществения ред в общините превенция и защита при бедствия; интегрирането на образователната и социалната система в общините; състояние на администрацията и възможностите за модерно управление на човешките ресурси в общините и др.
По време на форума в рамките на Годишната среща на местните власти засегнахме теми, които силно интересуват нас кметовете, сподели кметът на община Белица Радослав Ревански
• Ще облекчим ли инвестиционния процес с подготвяните промени в ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба?
• Възможности за съвместна дейност в сегрегираните зони и справяне с незаконното строителство;
• Кадастрална осигуреност и използване на данните от кадастъра.
• Планова осигуреност – предстоящи промени в Закона за регионалното развитие, етапни резултати от подготовката и приемането на Общите устройствени планове.
• Бъдеще на жилищната политика на РБ - Национална жилищна стратегия и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради;
• Как ще се подобрят ВиК услугите – постигнати резултати и бъдещи намерения?
• Възможности за държавно финансиране на дейностите по поддържане и развитие на общинските пътища;
• Подобряване на градската среда (привеждането на площадките за игра в съответствие с нормативните изисквания) и нови изисквания за пешеходните пътеки.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)