Избрани Новини

Деца се готвят за конкурса "Национален парк "Рила“- познат и непознат“

Крайният срок за изпращане на творбите е 9.11.2018 г.

Дирекция „Национален парк „Рила“, в партньорство с Националния дворец на децата, РУО - Благоевград, община Благоевград и ЦПЛР (Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград), организират Национален ученическия конкурс „Национален парк „Рила“ -  познат и непознат“.
Конкурсът се провежда за десета поредна година. Пет години бе с регионален статут и се провеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк „Рила“. През последните четири учебни години конкурсът „Национален парк „Рила“ - познат и непознат“ се проведе като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители от цялата страната.
Откриването на изложбата, отчитането на резултатите от конкурсите и награждаването ще се състои на 23.11.2018 г. (петък) в Градската художествена галерия на Благоевград.
Крайният срок за изпращане на творбите е 09.11.2018 г. (петък) на адрес: 2700 Благоевград, ул. „Бистрица” №1 /Младежки дом/, п.к. 152, ЦПЛР – Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи и да се засили интересът на младите хора към проблемите на екологията и опазването на околната среда чрез използване на художествените средства и компютърните технологии. Той трябва да насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, да провокира въображението и креативността на участниците с цел формиране на активно гражданско поведение и чувство за отговорност към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка и популяризира уникалното природно богатство в парк „Рила”.
В конкурса могат да участват всички ученици от І до ХІІ клас от цялата страната, като направленията и участниците са: рисунка - І - ІV клас, V – VII клас и VIII - XII клас; разказ – V - VІІ клас; есе – VIIІ - ХІІ клас; фотография – I – XII клас; мултимедийна презентация - V – VII клас и VIII - XII клас; приложен екодизайн – V – VII клас и VIII - XII клас.
Подробна информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Национален парк „Рила“, на адрес: www.rilanationalpark.bg, рубрика „Новини“ и в Администрация> Интерпретативни програми и образование> Образователни дейности, както и на страницата във фейсбук Национален Парк Рила.
Във всяко направление и възрастова група от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда /диплом и предметна награда/ и по три поощрения, осигурени от Д „НП Рила” - Благоевград. За първите места в конкурса е подсигурена и допълнителна награда „Запознаване с Народното събрание на Република България, среща с председателя на Народното събрание, среща-тържествен обяд по повод конкурса“, след което наградените участници ще посетят популярно място, свързано с природата, земята и хората. Награда е осигурена от Асим Адемов, член на Европейския парламент.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов