Обучават бъдещи предприемачи в Разлог

Ще се проведе форум за информиране и мотивиране на млади предприемачи

Днес от 14:00 ч. в залата на Общински съвет, Разлог ще се проведе форум за информиране и мотивиране на бъдещи предприемачи.
Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството (БИ-ГД) в партньорство със Сдружение на Югозападните общини (СЮЗО) ще представят какво ще включва практическото обучение по предприемачество, което ще бъде в Разлог, индивидуалния подход към идеята на всеки участник и консултирането за разработване на бизнес план и бизнес проект, подкрепата и конкретни стъпки за стартиране на бизнес, възможностите за финансиране на бизнес идеята като например отворената програма за кандидатстване за безвъзмездно финансиране до 80% „Насърчаването на предприемачеството“ на Оперативна Програма Иновации и конкурентоспособност.

Обучението и консултирането е за мотивирани участници: безработни лица, неактивни или работещи, в т.ч. младежи до 29 г, жени, хора с увреждания, хора в активна трудова възраст, заети, но с желание да започнат свой бизнес или да се подготвят да управляват бизнес.

Обучението и консултирането за включените участници е безплатно, разходите се покриват в рамките на бюджета от проект „Комплексна подкрепа за успешен бизнес старт в Югозападна България“ по програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 на Бизнес инкубатор - Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството в партньорство със Сдружението на Югозападните общини.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен