СЮЗО ще развива социалното предприемачество

Голям интерес предизвика представения в Благоевград проект

Днес в Благоевград Сдружението на Югозападните общини представи проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” с Акроним ACT SOCIAL, финансиран по Втора покана на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
Екипът на проекта и партньорите представиха концепцията за социалната икономика и социалното предприемачество и планираните по проекта дейности.  
Срещата предизвика интерес сред представители на местната власт, неправителствени организации, институции и медии.
Предстои да бъде създаден Център за развитие на социалното предприемачество, който ще се намира в Благоевград. Той ще предоставя услуги като консултиране, обучение, услуги за развитие на бизнеса, работа в мрежа и др.
Освен това двадесет безработни младежи ще бъдат включени в менторска програма за развитие на предприемачески умения. Ще бъдат разработени и насочени към подходящо финансиране и бизнес планове за стартиращи социални предприятия.  

Снимка на Деня

Щрихи от Плевен