Среща по проект “Обичам живота, живея здравословно” проведоха в Банско

Тя бе насочена основно към младежите между 15 и 29 години

В рамките на два дни се проведе информационна среща, част от проекта „Обичам живота, живея здравословно”. Срещата се организира от ръководния екип на СНЦ „Тенис клуб Едеквайс” и е насочена основно към младежите между 15 и 29 години. Участниците бяха запознати с предстоящото обучение, в което биха могли да заявят участие по време на тази инициатива.
Членовете на експертния екип и ръководния екип направиха анализ и на база на получените данни ще бъдат изготвени рекламни и информационни материали, които да бъдат раздавани на младежи по време на следващите мероприятия по проекта.
Аудиторията бе запозната с целите и приоритетите на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2018 година.
Форматът на това мероприятие не бе само информативен, а също така бе проведена и беседа между експертите и присъстващите. Проведоха се и дискусии, свързани с ползите от здравословните практики, който младежите могат да използват и за вредата от зависимостите.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"