Избрани Новини

Започват летните детски занимания в Банско

Цяло лято ще има игри, забавления и спорт за децата

ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА БАНСКО - ЛЯТО 2018:

1. Плувно лято - 11 юни – 14 юли 2018 год. /без събота и неделя/
Място на провеждане:
хотел „Регнум”, плувни басейни – 2 външни и 1 вътрешен
минерален плаж в гр. Добринище
Време: 10:00 – 12:00 часа
16:00 – 18:00 часа
Ръководители за групите от Банско:
учители от НУ „Св.П.Хилендарски”
учители от СУ „Н.Рилски”
учители от ДГ ”Здравец” за 6-годишните деца
мед.сестри към НУ , СУ и ДГ
Ръководители за групите от Добринище и с.Места:
учители от ОУ „Св. Кл.Охридски”, Добринище
учители от OУ „Св. св. Кирил и Методий”, с.Места
учители от ДГ ”Мечо Пух”за 6-годишните деца
мед. сестра от ОУ и ДГ– Добринище
мед. сестра от ОУ – Места
Ръководители за децата от дневен център „Здравец”:
Специалисти от ДЦ „Здравец”
родители
Телефони за връзка: СУ „Неофит Рилски” – 0749/88312; 0878 376544
НУ „Св.Паисий Хилендарски” – 0749/88 317; 0887 198135
ОУ „Св.Климент Охридски” – 07447/ 23 13
ДГ „Здравец” – 0749/88318; 0879 068555
Дневен център „Здравец” – 0894 459760

2. Школа „Изобразително и приложно изкуство” – от 11 юни до 29 юли 2018год.
Ръководители: Кипра Глушкова и Здравка Русева
Място на провеждане: НУ „Св.П.Хилендарски”
Време: 10:00 – 12:00 ч.понеделник,сряда и петък
и 16:00 – 18:00 ч.-вторник и четвъртък
3. Школа по музика - от 11 юни до 29 юли 2018г.
Ръководител: Марин Бърдарев, тел.: 0885 068833
Място на провеждане: НУ „Св. П. Хилендарски”
Време: 16:00 – 18:00 ч., всеки делничен ден.
4. Кръжок „Сръчни ръчички” – месец юли 2018г.
Ръководител : Венета Чакърова
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”, по график.
Време: два пъти, седмично.
5. Клуб”Кулинарни традиции”- месеците юли и август
Ръководител: Венета Чакърова
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Време: м.август, два пъти, седмично
6. Занимателни, логически и образователни игри.
Ръководител:
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Време: месец юли , два пъти седмично, по график.
6. Спортни игри – месеците юли и август 2018г.
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Ръководител: Георги Кавръков и Ани Тренчева
Време: месеците юли и август
7. Клуб”Опознай своя край” – месеците юли и м август 2018г.
Ръководител: Владимир Баряков
Място на провеждане: Музейни и археологически обекти на териториятя на общинското землище.
Време: веднъж, седмично
8. Клуб „Туризъм” – месеците юли и август 2018г.
Ръководител: Мария Главчева
Място на провеждане : сред природата
9. Клуб „Лято без наркотици” - месеците юли и м.август 2018г.
Ръководител: Магдалена Рахова
Място на провеждане: СУ”Неофит Рилски”
Време: веднъж седмично.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Общинските форми на летни занимания са напълно безплатни за децата и учениците от общинските ДГ и училища.
Групите се формират на база подадени писмени декларации от родителите. За записване в плувното лято и клуб „Туризъм” се изисква и медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на съответното дете.
Декларации се подават при директорите на училищата и детските градини в община Банско.
Училищата подават обобщена Заявка за участие в летните школи в срок до 7 юни за начален етап и до 15 юни – за прогимназиален етап на е-mail: Mail: sun_mia@abv.bg .
Детските градини подават заявка за участие на 6-годишни деца само в плувното лято и изобразително изкуство.

За повече информация:

MАРИЯ ГЛАВЧЕВА
Секретар на МКБППМН
Тел: 0749/88613
Mail: sun_mia@abv.bg

За плувното лято:
ИВАНКА БОНКИНА
Ст.експерт „Образование и мл.дейности”
към общинска администрация, Банско
тел.: 0749/88038
mail:ivanka_bonkina@abv.bgТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)