Избрани Новини

Празници ще има отново в Белица!

Тя е посланик на малките планински общини в ЕС в годината на БПСЕС 2018

Кметът на община Белица Радослав Ревански очаква важни гости за участие в инициативата на община Белица в годината на БПСЕС 2018.

Местните власти имат изключително важно място при провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС. Включването на община Белица с инициативата на Посланик на малките планински общини с Европейски политики за развитие на малките планински региони в "Зимен празник – Белица - Семково-2018", ще спомогне за превръщане на домакинството на Съвета в национална кауза, а посланията на България и община Белица да бъдат формулирани и припознати от българските граждани и гражданите на ЕС.
С плануваните инициативи под мотото "Община Белица – посланик на малките планински общини в ЕС в годината на БПСЕС 2018 в "Зимен празник Белица - Семково 2018" , кметът на община Белица Радослав Ревански се стреми да се привлече вниманието на участниците от Съвета на Европа, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС в годината на БПСЕС 2018, с фокус развитието на малките планински общини на Европа. Община Белица да заеме ролята на посланик на малките планински общини в ЕС за създаване на модел за бъдещо общо третиране на планинските региони и възможностите за социално-икономическото им развитие с обща законодателна рамка и специфичното им финансиране.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА :

5.02.2018 - 28.02. 2018 г.
• Провеждане на информационна медийна кампания на инициативата  "Община Белица – посланик на малките планински общини в ЕС" в "Зимен празник Белица - Семково 2018", в годината на Българското председателство (БПСЕС 2018), чрез регионалните и национални медии за предстоящите инициативи в община Белица

9.02.2018 - 14.00ч.-15.30ч. - Зала –ТИЦ - Белица
• Публична дискусия – „ Бялата книга за бъдещето на Европа”, лектор Красимира Хаджикосева „Европейски информационен център Europe Direct” - Благоевград
• Изложба от детски рисунки, посветена на българското председателство на Съвета на ЕС
• Презентация -„10 години България в Европейския съюз – Ползите за хората от Община Белица” /представя реализирани значими проекти и инициативи/

Организираното събитие ще се проведе в залата на туристическия информационен център към читалище „Георги Тодоров-1885” на което ще присъстват над 150 ученици, учители и граждани на общината. Дискусията е с участието на експерт в Европейския информационен център Europe Direct - Благоевград. Публичната дискусия с тема "Бялата книга за бъдещето на Европа” ще провокира вниманието на присъстващите за ползите и за бъдещето развитие на България в ЕС. Фокусиране на общественото внимание върху значимостта на (БПСЕС 2018); Фокус на общественото внимание върху необходимостта от комуникациите с Европейски информационен център Europe Direct -  Благоевград за всеки български гражданин.

18.02.2018 г. – 10.00ч. – 11.00 ч.

Лекционна зала на хотел „Бор” в кк „Семково”
Официално откриване от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова
- Публична дискусия „Планините – неоцененото богатство на Европа” – Илияна Йотова- вицепрезидент на Република България, докладчик по планинските региони в Комисията по регионално развитие в ЕП на инициативата за допълнителни целеви инвестиции в планините на ЕС от евро фондовете и Радослав Ревански - кмет на Община Белица.
- „Приносът на академичната общност за развитието на планинския курорт „Семково” – проф. дтн инж.Георги Михов, ректор на Технически университет - София.

Очаква се в дискусията да вземат участие поканените български и европейски депутати.

11.00 ч. – 14.00 ч.
Публична проява на открито
–Официално откриване на „Зимен празник Белица- Семково 2018" в годината на (БПСЕС 2018) ;
Радослав Ревански – кмет на община Белица, ВИП гости

Спортна програма:
- Ски слалом/мъже, жени, деца/
-Футбол на малки вратички
-Дърпане на въже
-Скачане с чували
-Шах- турнир
-Бридж - белот турнир
-Тенис на маса

Културна програма и награждаване на победителите в спортните дисциплиниТоп Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)