Обсъдиха управлението на защитените територии

Дирекция НП “Рила“ участва в работно посещение на делегация от Македония

Дирекция „Национален парк Рила“ взе участие в работно посещение на македонски представители на тема „Обмяна на опит по управление на защитените територии“.
Форумът от тридневната визита стартира в Зала „22 септември“, Благоевград с участието на единадесет кметове от Източен планови регион на Македония, представители на ресорни министерства, дружества и програми и техни колеги от общини, институции и ведомства от Югозападна България.
Пред многобройните участници екипът на Дирекция НП „Рила“ подробно представи биологичното разнообразие, забележителностите, функциите и управлението на най-големия национален парк в България.
Представянията по темата и дискусионния форум продължи на територията на Природен парк „Рилски манастир“. Едни от най-обсъжданите теми бяха свързани с организирането и провеждането на монигорингови дейности на компонентите на околната среда на територията на националния парк, прилагане плана за управление на защитената територия, финансиране, както и организиране и провеждане на екообразователни програми и кампании за опазване на природната среда.
Македонските представители споделиха, че представената информация е полезна за тях и е добра практика за планиране управлението на защитените територии в Македония.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен