ДНП "Рила“ популяризира дейността си в Езикова гимназия - Благоевград

Проведе се открит урок с ековикторина

Дирекция „Национален парк Рила“ представи дейностите по опазването на защитената територия пред учениците от Х„г“ и Х„е“ клас от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград. В рамките на открития урок с ековикторината с награди гимназистите показаха завидни знания, свързани с биологичното разнообразие и забележителностите на най-големия български национален парк. Събитието е част от поредицата образователни екологични програми, свързани с популяризиране и опазване на Национален парк „Рила“, в които акивно участват възпитаниците от X до XII клас и техни преподаватели.
През изминалата учебна година последователно бяха организирани и проведени две образователни посещения на територията на НП „Рила“ с ученици от X и XI клас. С цел популяризирането на съвместните програми част от гимназистите участваха в радиопредаване, където споделиха впечатления от проведените екологични занимания в защитената територия. Поредна партньорска инициатива бе и отбелязването на една от значимите дати от природозащитния календар - Международния ден на Земята.
За Дирекция „Национален парк Рила” Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов“ - Благоевград е успешен партньор. Сътрудничеството с учебното заведение помага за формиране на природозащитно отношение, култура и възпитание на младите хора и популяризиране на съвременните образователни тенденции, свързани с опазването на околната среда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен