Избрани Новини

БДЗБР и РИОСВ - Благоевград извършиха проверка в Рибник

Констатирани са локални замърсявания

Представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, РИОСВ - Благоевград, община Петрич и кмета на с.Рибник, извършиха съвместна проверка на по сигнал от медийна публикация за изхвърлени отпадъци в коритото на р. Струма в землището на с. Рибник.
При извършения обход и оглед на място в проверения участък от река  Струма е установено, че в бермата на реката има отпадъци с растителен произход, опаковки и отпадъци от маркучи за капково напояване. В коритото на река Струма няма наличие на отпадъци. Осигурена е нормална речна проводимост в участъка.
При проверката е извършен обход и оглед и на участък от река Рибник, преминаваща през селото и вливаща се в река Струма, където също са констатирани локални замърсявания с посочените по-горе отпадъци.  Провереният участък на река Рибник също е с нормална речна проводимост.
За констатираните замърсявания РИОСВ – Благоевград е дала предписание на кмета на община Петрич за почистване на участъците.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)