Избрани Новини

Провериха водовземанията на река Влахинска

Проверката е по повод сигнал за неосигуряване на водни количества

При проверка на БД "Западнобеломорски район" на участък от река Влахинска след водохващането за МВЕЦ Влахи, собственост на „Бистън енерджи“ АД – София, на 15.01.2018 г., е установено, че условието от Разрешително за водовземане № 41140133/19.06.2009 г., за осигуряване на екологични води за нормалното функциониране на екосистемите в река Влахинска се изпълнява. Проверката е по повод подаден сигнал от Сдружение Балканка, за неосигуряване на водни количества.  При посещение от служителите на дирекцията на място е констатирано, че водите на реката протичат през стената на масивния яз и рибния проход на водохващането. В резултат от почистване на яза е нарушена целостта на рейката, измерваща моментно преминаващите водни количества през рибния проход на водохващането, за което на дружеството е направено съответно предписание и е определен срок за монтиране на измервателна рейка. След изтичането му ще бъде направена нова проверка.
Освен МВЕЦ Влахи, за който е подаден сигналът, са извършени проверки и на останалите три МВЕЦ, изградени на река Влахинска. В хода на проверките няма установени нарушения.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)