Билкарите трябва да се отчетат в РИОСВ

За неподалите декларация глобата е от 1000 лева

До 20 януари всички билкоразпространители от Добрич трябва да се отчетат в Регионалната инспекция по околната среда и водите Варна.
Те трябва да декларират събраните количества билки, както и колко от тях са изкупени.
Търговците имат задължение да се отчетат за реализираните налични количества лечебни растения в билкозаготвителните пунктове и складови бази.
От екоинспекцията предупреждават, че неподалите декларации са застрашени от глоба от 1000 лева или имуществена санкция до 2500 лева.
Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен