В Микрево разговаряха с безработни младежи

Основната цел на проекта "Готови за работа” е стимулиране на активността на младежите

Днес в кметство Микрево се проведе информационна среща за младежи до 29 г., които са неактивни лица. Тя бе насочена към активиране и мотивиране за включване на пазара на труда.
Участие в информационната среща взеха лица, които са включени в Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Експертите от Дирекция „Бюро по труда” - Сандански започнаха срещата с представяне на услугите на Дирекция „Бюро по труда”, като обърнаха внимание на правата и задълженията на регистрираните безработни и предимствата, които ще имат след регистрация. Разясниха на младежите и възможностите за насочване в проект „Готови за работа”, реализиран от Дирекция „Бюро по труда”.
Основната цел на проекта „Готови за работа” е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда. В този проект могат да се включат неактивни участници на възраст от 15 до 24 год. включително, извън обучение или образование и неактивни участници на възраст от 25 до 29 год. включително, извън обучение или образование.
На участниците бе предложен и вариант за работа в чужбина по реда на:
- сключени международни договори, спогодби и споразумения за заетост;
- мрежата за информиране и посредничество "Европейски служби за заетост - EURES";
- сключени посреднически договори с чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани.

Срещата бе проведена съвместно с община Струмяни.

За повече информация Дирекция „Бюро по труда” – филиал Струмяни, ул. „Будител” №1, с. Струмяни,
Телефон: 07434 3101Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия