Защитиха базилика и праисторическо селище край Струмяни

Получиха статут на археологическа недвижима ценност

Съгласно заповед номер РД09-719 / 5.09.2017 г. на министъра на културата е предоставен статут на обект „Раннохристиянска базилика“, разположена в землището на с.Микрево, община Струмяни, с класификация на единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Съгласно заповед номер РД09-721 / 5.09.2017 г. на министъра на културата обект „Праисторическо селище“ в местността „Масовец“, в землището на с. Илинденци, община Струмяни, получи статут с предварителна класификация на единична културна недвижима ценност с категория „местно значение“.

Териториите на двата обекта се определят като територии за археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни ценности и структури. Забранява се всякакъв вид обработка на земя.

Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимата археологическа културна ценност или за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, информационни табла, художествено и функционално осветление, пътеки.

Всички работи, свързани със социализацията на археологическите недвижими културни ценности, нарушаващи целостта на земния пласт, се извършват задължително под ръководството на археолог, а проектната документация се съгласува с Министерството на културата.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"