Електронният обмен на документи е вече факт в Община Струмяни

Тя е сред първите регистрирани участници в системата

Община Струмяни е сред първите общински администрации в България, включена в новата среда за електронен обмен на документи.

Първият официален документ, получен от Общинска администрация Струмяни чрез Системата за електронен обмен на съобщения/документи, е вече факт.
От началото на 2018 година всички административни органи ще трябва да използват тази среда и съответния единен технически протокол за обмен на електронни документи (РМС 357/29.06.2017) като идеята е да се спре с прехвърлянето и размяната на хартиени документи между администрациите.
Община Струмяни е сред първите регистрирани участници в тази система. Това беше възможно благодарение на доброто ни сътрудничество с Държавна агенция „Електронно управление” и софтуерна група „Акстър”, както и с положени усилия от екипа на Общината. За пореден път показваме, че сме пионери в областта на информационните и комуникационни технологии и това се прави в името на по-добро и по-бързо обслужване на гражданите и бизнеса.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"