Стартира акция "Зима“

Ще се проведе през времето от 1.11.2017г. до 30.11.2017г.

За времето от 1.11.2017г. до 30.11.2017г. стартира традиционната Акция „Зима“, чиято цел е превенция над поведението на водачите на ППС и пешеходците при зимни условия. В рамките на акцията ще се проведат три кампании:
•Кампания „С безопасно пътно средство през зимата“ – насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др., която ще се проведе в периода от 1 до 10 ноември 2017г., като 6 ноември ще бъде обявен за Ден без велосипедисти - жертви на пътя.
•Кампания „Пешеходци и водачи за толерантност на пътя“ – насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците, която ще се проведе в периода от 11 до 20 ноември 2017г., като 16 ноември ще бъде обявен за Ден без пешеходци – жертви на пътя.
Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП - 20 ноември по традиция ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в страната в седмицата на третата неделя на месец ноември.

•Кампания „Безопасно шофиране през зимата“ – насочена към водачите на всички превозни средства, техническа изправност на автомобилите и поведението спрямо пешеходците, която ще се проведе в периода от 21 до 30 ноември 2017г., като 22 ноември ще бъде обявен за Ден без водачи и пътници в МПС – жертви на пътя.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен