Започнаха лекциите за родители на деца до 3 години

Първата лекция бе под надслов "Първи грижи за новороденото“

При силен интерес премина първата от поредица беседи, насочени към бъдещи и настоящи родители с деца до 3 годишна възраст. В зала № 5 в сградата на Община Благоевград се събраха бъдещи родители, за да чуят подробна информация за кърменето.
Основната тема бе „Първи грижи за новороденото“ с подтема „Кърменето“ и основен лектор д-р Славова, педиатър. 
В едночасова лекция специалистите  представиха важна информация за бременността и  отглеждането на бебето в първите месеци след раждането, а родителите  имаха възможност да се консултират с тях по въпроси, свързани с грижите за детето.
На срещата родителите получиха ценна теоретична и практическа информация за бременността, раждането  и отглеждането на бебето. Специалистите представиха  най-необходимата и важна информация за грижите за бебето в първите месеци след раждане.
Лекциите са напълно безплатни и ще се провеждат ежемесечно в зала № 5 в сградата на Община Благоевград.  Информация за провеждането им ще се обявява предварително на интернет страницата на Община Благоевград и фейсбук страницата на Общностен център „Ранно детско развитие“. Не е необходимо предварително записване.
Срещите са част от предвидените дейности по предоставяне на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“.
Беседите за  бъдещи и настоящи родители са инициатива на Общностен център „Ранно детско развитие“, създаден и функциониращ в изпълнение на проект  „Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград” на Община Благоевград. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 г., процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие “ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.