Благоевград въведе виртуален пос терминал за плащане на данъци и такси

Целта е улеснение на гражданите

Община Благоевград въведе услуга за плащане на местни данъци и такси чрез виртуален пос терминал за картови разплащания. Целта е собствениците на движмо и недвижимо имущество на територията на общината да бъдат улеснени и да имат възможност да погасят своите задължения дистанционно.  Платформата е  изцяло общинска и работи без посредници.  Системата е опростена и е изключително лесна за ползване.

Данъчно задължените лица могат да направят справка и да пристъпят към плащане на сайта www.blgmun.com в раздел „Електронни услуги“, „Справки и плащане на задължения плащане на задължения за местни данъци и такси“, влизайки в меню "Потребител".

Следва да бъде въведено ЕГН/ЕИК на физическо/юридическо лице, както и входящ номер и дата на документ, подаден  в Дирекция "Местни данъци и такси".
Услугата е напълно безплатна за данъчно задължените лица. Виртуалният пос терминал в Община Благоевград работи от няколко месеца, като до този момент бе в тестов период. Услугата е въведена във връзка със Закона за ограничаване на плащанията в брой. Освен чрез виртуалния пос терминал, данъчно задължените лица могат да погасят своите задължения чрез плащане на касите и пос терминал, работещ с дебитни и кредитни карти.
Предоставяните възможности за ползването на административни услуги в по-широк спектър е сред приоритетите на кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"