ДНП "Рила“ апелира за бдителност при паша в защитената територия

Стадата от домашни животни да бъдат придружени от обучени овчарски кучета

С повишено внимание животновъдите, стопанисващи стадата си на територията на Национален парк „Рила“, трябва да спазват препоръките на дирекцията. Стадата от домашни животни да бъдат придружени от обучени овчарски кучета. Кошарата, в която нощуват животните, да бъде оградена с електропастир по възможност. Пастирите да бъдат бдителни при преминаване на стадото през посочените в Годишния план за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на Национален парк „Рила“ прокари.
ДНП „Рила“ настоява животните да не се оставят без надзор от пастирите и преди смрачаване да бъдат прибирани в обособените за нощуване места. Препоръчва се кошарата за нощуване и района около нея да бъдат осветени, за да има ясна видимост. Добре е пастирите да са снабдени с лютив спрей за защита от мечки. При ситуация на мъртво домашно животно е необходимо своевременно уведомяване в най-близкия парков офис на ДНП „Рила“ или в централния офис в Благоевград.
За установяване на нанесени щети от кафява мечка върху домашни животни в защитената територия в най-кратък срок се подава писмен сигнал/заявление, като дирекцията на парка организира извършването на проверка на терен от сформираната постоянна комисия (Група за спешни случаи). При наличие на доказателства за нападение от кафява мечка и предприети превантивни мерки за защита на селскостопанските животни, се прилага процедура по изплащане на обезщетение на ощетените собственици на домашните животни, съгласно т. 10 „Минимизиране и компенсация на щетите“ от утвърдения от министъра на околната среда и водите „План за действие за кафява мечка в България“.
При ефективно спазване на превантивните мерки, пашата на домашни животни през определения сезон на територията на НП „Рила“ ще се осъществява безпроблемно и безопасно както за пастирите, така и за стадата им.
За подаване на сигнали гражданите може да се свържат с Дирекция „Национален парк Рила” на следните служебни телефони: 0884 111 400; 0887 997 770; 0884 111467; 0884 111 407; 0884 111 410.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково