Ограничават пашуването в парк "Пирин”

То оказва вредно въздействие върху водните екосистеми и тревните съобщества

Пашата на животни във високопланинската част на Национален парк “Пирин” оказва вредно въздействие върху водните екосистеми и тревните съобщества. Това са установили изследванията на специалистите, които изработват новия план за управление на парка. По думите им в него ще бъдат включени ограничителни мерки за тази дейност, които ще се съгласуват с местните животновъди. Ще се търси баланс между интересите на животновъдите и опазването на парка – ще се разреши пашуване далече от езерата, в отделни периоди и на определени места. Според част от животновъдите обаче някои от мерките са трудно изпълними. Те също са дали препоръки, които ще бъдат отразени в плана. Част от тях са за райониране на пашата за дребния и едрия рогат добитък.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"